Κανονισμός κατά της Λογοκλοπής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση 18/30-6-2021 της 193ης συνεδρίασής της, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενέκρινε Κανονισμό κατά της Λογοκλοπής, ο οποίος ισχύει για οποιαδήποτε γραπτή εργασία.

Για όλες τις εργασίες ο έλεγχος γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο e-class.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τον Κανονισμό εδώ.